Quy trình thi công vữa chống cháy kết cấu thép theo QCVN

Thi công vữa chống cháy kết cấu thép

Vữa chống cháy là gì

Vữa chống cháy là loại vữa được tích hợp bằng các loại hợp chất như Vermiculite, perlite và các hợp chất xi măng, bông sợi thủy tinh và một số chất khác để tạo thành một hợp chất có khả năng bám dính vào cấu kiện thép để gia hạn khả năng chịu lửa của cấu kiện thép cột và dầm kèo. Vữa chống cháy sử dụng trong QCVN06:2021/BXD và QCVN06:2021/BXD, Vữa chống cháy có nhiều loại: Vữa chống cháy thạch cao Vermiculite, vữa chống cháy Vermiculite xi măng, hỗn hợp thạch cao chống cháy và vữa chống cháy Pumice, Vữa chống cháy Perlite…Đây là những loại vữa có khả năng chống cháy hiệu quả và được sử dụng phổ biến hiện nay trên thị trường

Vữa chống cháy vermiculite cho dạng cột rỗng kết cấu thép
Vữa chống cháy vermiculite cho cột, dầm, kèo dạng rỗng kết cấu thép

Tại sao nên sử dụng vữa chống cháy?

Hiện nay con người sử dụng kho chứa hàng, xưởng sản xuất sử dụng nhiều là cấu kiện thép vì vậy khi thi công cấu kiện thép thì phải thực hiện giải pháp nâng bậc chịu lửa hay còn gọi là gia hạn giới hạn chỉu lửa cho cấu kiện. Cấu kiện thép thường bị nóng chảy ở nhiệt độ 550c trong khoảng thời gian từ 15 đến 20 phút, vì vậy bắt buộc phải có loại vật liệu bảo vệ cấu kiện này để làm giảm nguy cơ sụp đổ của công trình để đảm bảo con người có thể thoát nạn trong quá trình chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

Những giải pháp về vữa chống cháy theo QCVN06 của Bộ xây dựng

Bộ xây dựng đã ban hành các quy chuẩn để nâng bậc chịu lửa cho cấu kiện thép vì vậy có thể khái quát thành hai giải pháp cụ thể như sau:

Vữa chống cháy theo QCVN06:2021/BXD

Vữa chống cháy theo QCVN06:2022/BXD

Đối với biện pháp thi công vữa chống cháy được phổ biến hiện nay bao gồm các biện pháp thi công như sau:

– Thi công vữa chống cháy cấu kiện thép Cột được áp dụng Phụ lục F7 mục B/2 (QCVN06:2022/BXD) và theo Phụ lục F8 mục B/4/a (QCVN06:2021/BXD)

– Thi công vữa chống cháy cho cấu kiện thép Dầm, Kèo được áp dụng Phụ lục F8 mục B/1/b (QCVN06:2022/BXD) và Phụ lục F9 mục B/1/c (QCVN06:2021/BXD)

Quy trình thi công vữa chống cháy theo quy chuẩn

Nhật Phong thực hiện quy trình thi công vữa chống cháy đảm bảo việc nghiệm thu về nâng bậc chịu lửa cho cấu kiện thép cụ thể như sau:

Thi công vữa chống cháy cấu kiện thép Cột được áp dụng Phụ lục F7 mục B/2 (QCVN06:2022/BXD) 

Vật tư thi công bao gồm: Xương thép hộp vuông 16mm hoặc 20mm, tấm thạch cao 9 mm của Vĩnh Tường, Laiti thép lưới, bê tông PUMICE, máy trộn vữa, đồ dùng cầm tay cho trát bả bê tông

Quá trình thi công vữa chống cháy dạng cột QCVN06:2022/BXD
Quá trình thi công vữa chống cháy dạng cột QCVN06:2022/BXD

 – Biện pháp thi công bao gồm:

+ Tạo khung xương trên kết cấu thép cột bằng cách đo vẽ và hàn các thanh sắt tráng kẽm vuông vào cấu kiện đồng thời gia cố thanh ngang đảm bảo khoảng cách 80cm có một thanh sắt gia cố thanh ngang, chú ý khi hàn phải sơn chống gỉ lên các mối hàn

+ Cắt thạch cao độ dày 9mm loại Vĩnh Tường theo kích thước khung xương cột sau đó bắn laiti thép lưới lớp 1 vào tấm thạch cao

+ Tiến hành trộn vữa bê tông PUMICE bằng máy trộn chuyên dành cho trộn vữa xây dựng sau đó đổ vữa chống cháy PUMICE lên tấm thạch cao đảm bảo độ dày 25cm sau đó đợi khô và bắn thêm một lớp laiti thép lên trên và đổ vữa lên để đảm bảo độ dày 50mm. Khi đó tấm bê tông sẽ đạt độ dày 50mm để đảm bảo nâng bậc chịu lửa cho Cột đạt R60, R90, R120.

+ Để tấm bê tông đã đúc sẵn sau 72h thì đưa lên bắn vào cầu kiện thép cột đã được hàn định vị khung xương và trét bả lại các mạch nối ghép của tấm bê tông đảm bảo thẩm mỹ. Nếu chủ đầu tư có nhu cầu thì trét bả lại bằng thạch cao bột và sơn phủ màu

Chú ý: Độ dày lớp bảo vệ dạng rỗng đối với Cột theo Phụ lục F7 mục B/2 QCVN06:2022/BXD là 50mm và không tính độ dày tấm thạch cao 9mm

Thi công vữa chống cháy cấu kiện thép cột được áp dụng theo Phụ lục F8 mục B/4/a (QCVN06:2021/BXD)

Thi công vữa chống cháy dạng cột QCVN06:2021/BXD
Thi công vữa chống cháy dạng cột QCVN06:2021/BXD

Vật tư thi công bao gồm: Xương thép hộp vuông 16mm hoặc 20mm, tấm thạch cao 9 mm của Vĩnh Tường, Laiti thép lưới, Thạch cáo Vermiculite hoặc thạch cáo Perlite, máy trộn vữa hoặc máy trộn cầm tay, đồ dùng cầm tay cho trát bả thạch cao

 – Biện pháp thi công bao gồm:

+ Tạo khung xương trên kết cấu thép cột bằng cách đo vẽ và hàn các thanh sắt tráng kẽm vuông vào cấu kiện đồng thời gia cố thanh ngang đảm bảo khoảng cách 80cm có một thanh sắt gia cố thanh ngang, chú ý khi hàn phải sơn chống gỉ lên các mối hàn

+ Cắt thạch cao độ dày 9mm loại Vĩnh Tường theo kích thước khung xương cột sau đó bắn laiti thép lưới lớp 1 vào tấm thạch cao

+ Tiến hành trộn thạch cao Vermiculite hoặc thạch cao Perlite bằng máy chuyên dụng xây dựng hoặc máy đánh vữa cầm sau đó đổ thạch cao Vermiculite hoặc thạch cao Perlite lên tấm thạch cao đảm bảo độ dày theo giới hạn chịu lửa đạt R45, R60, R90, R120

+ Để tấm vữa chống cháy thạch cao Vermiculite hoặc Perlite  đã đúc sẵn sau 36h thì đưa lên bắn vào cầu kiện thép cột đã được hàn định vị khung xương và trét bả lại các mạch nối ghép của tấm thạch cao Vermiculite hoặc Perlite để đảm bảo thẩm mỹ. Nếu chủ đầu tư có nhu cầu thì trét bả lại bằng thạch cao bột và sơn phủ màu

+ Chú ý: Độ dày lớp bảo vệ dạng rỗng dùng vữa chống cháy thạch cao Vermiculite hoặc Perlite đối với Cột theo Phụ lục F8 mục B/4/a QCVN06:2021/BXD là R30 = 12,5mm; R60 = 12,5mm; R90 = 16mm; R120 = 19mm và không tính độ dày tấm thạch cao 9mm.

Xem thêm: Vữa chống cháy là gì? Quy trình, ứng dụng, biện pháp thi công

Thi công vữa chống cháy cho cấu kiện thép Dầm, Kèo được áp dụng Phụ lục F8 mục B/1/b (QCVN06:2022/BXD)

Vật tư thi công bao gồm: Xương thép hộp vuông 16mm hoặc 20mm, tấm thạch cao 9 mm của Vĩnh Tường, Laiti thép lưới, hỗn hợp thạch cao chống cháy, máy trộn vữa hoặc máy trộn cầm tay, đồ dùng cầm tay cho trát bả thạch cao

Thi công vữa chống cháy dầm, kèo QCVN06 2022
Thi công vữa chống cháy dầm, kèo QCVN06:2022

 – Biện pháp thi công bao gồm:

+ Tạo khung xương trên kết cấu thép dầm kèo bằng cách đo vẽ và hàn các thanh sắt tráng kẽm vuông vào cấu kiện đồng thời gia cố thanh ngang đảm bảo khoảng cách 80cm có một thanh sắt gia cố thanh ngang, chú ý khi hàn phải sơn chống gỉ lên các mối hàn

+ Cắt thạch cao độ dày 9mm loại Vĩnh Tường theo kích thước khung xương cột sau đó bắn laiti thép lưới lớp 1 vào tấm thạch cao

+ Tiến hành trộn hỗn hợp thạch cao chống cháy bằng máy chuyên dụng xây dựng hoặc máy đánh vữa cầm sau đó đổ hỗn hợp thạch cao chống cháy lên tấm thạch cao đảm bảo độ dày theo giới hạn chịu lửa đạt R45, R60, R90, R120

+ Để tấm vữa chống cháy hỗn hợp thạch cao chống cháy đã đúc sẵn sau 36h thì đưa lên bắn vào cầu kiện thép cột đã được hàn định vị khung xương và trét bả lại các mạch nối ghép của tấm hỗn hợp thạch cao chống cháy để đảm bảo thẩm mỹ. Nếu chủ đầu tư có nhu cầu thì trét bả lại bằng thạch cao bột và sơn phủ màu

+ Chú ý: Độ dày lớp bảo vệ dạng rỗng dùng vữa chống hỗn hợp thạch cao chống cháy đối với Dầm kèo theo Phụ lục F8 mục B/1/b QCVN06:2022/BXD là R30 = 12,5mm; R60 = 16mm; R90 = 19mm; R120 = 22mm và không tính độ dày tấm thạch cao 9mm.

Thi công vữa chống cháy cho cấu kiện thép Dầm, Kèo được áp dụng Phụ lục F9 mục B/1/c (QCVN06:2021/BXD)

– Vật tư thi công bao gồmLaiti thép lưới, đinh bắn vào cấu kiện thép, Vermiculite xi măng, máy trộn vữa hoặc máy trộn cầm tay, máy phun vữa chuyên dụng

Phun vữa chống cho kết cấu thép quy chuẩn 2021
Phun vữa chống cho kết cấu thép dầm, kèo QCVN06:2021/BXD

 – Biện pháp thi công bao gồm:

+ Dùng lưới thép laiti bắn lên cấu kiện thép bằng đinh vít chuyên dụng để bắn cấu kiện thép đảm bỏ cho laiti lưới thép bám chặt vào cấu kiện thép theo khoảng cách 30 đến 40cm có một vít thép để giữ chặt Laiti vào cấu kiện thép

+ Trộn vữa chống cháy Vermiculite xi măng bằng máy trộn xây dựng chuyên dụng sau đó đổ vữa Vermiculite xi măng đã được pha theo tỷ lệ nước vào máy phun vữa

+ Tiến hành phun Vermiculite xi măng thành nhiều lớp tối thiểu 3 đến 6 lần phun mỗi lần khoảng 7mm để đảm bảo độ bám dính

+ Vệ sinh lại khu vực phun và nếu cần làm phẳng thì dùng vật dụng làm phẳng chuyên dụng để tạo độ phằng cho bề mặt vữa chống cháy

+ Chú ý: Độ dày lớp bảo vệ dạng đặc dùng Vermiculite xi măng đối với Dầm kèo theo Phụ lục F9 mục B/1/c QCVN06:2021/BXD là R30 = 12,5mm; R60 = 19mm; R90 = 32mm; R120 = 38mm

Đơn vị uy tín trong cung cấp và thi công vữa chống cháy

Thẩm duyệt thiết kế thi công vữa chống cháy
Thẩm duyệt thiết kế thi công vữa chống cháy

Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Nhật Phong là đơn vị uy tín trong lĩnh vực cung cấp và thi công vữa chống cháy tại Việt Nam. Chúng tôi có những ưu điểm trong quá trình cung cấp và thi công như sau:

– Đơn giá vật liệu cung cấp giá rẻ

– Thời gian thi công vữa chống cháy nhanh đảm bảo nghiệm thu với Công an PCCC

– Cung cấp kết quả đốt thử nghiệm đầy đủ theo quy chuẩn

– Đội ngũ thi công và máy móc phục vụ thi công vữa chống cháy chuyên nghiệp

– Tư vấn và thiết kế chuyển đổi vữa chống cháy miễn phí

ĐƠN VỊ THI CÔNG VỮA CHỐNG CHÁY UY TÍN TP HCM

Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Nhật Phong là đơn vị chuyên cung cấp các vật liệu chống cháy uy tín hàng đầu tại miền Nam. Với dịch vụ chuyên nghiệp về PCCC, chúng tôi cung cấp các sản phẩm vật liệu chống cháy, đặc biệt là vữa chữa cháy. Chúng tôi luôn tự hào là một trong những nhà cung cấp vữa chữa cháy hàng đầu tại khu vực.

Với đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực Phòng cháy, chúng tôi đã tư vấn cho hàng trăm công ty về các giải pháp phòng cháy tiết kiệm và hiệu quả nhất. Chúng tôi cam kết đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, đồng thời cung cấp các sản phẩm chất lượng cao nhất.

Được hỗ trợ bởi các chuyên gia thuộc Đại học Phòng cháy chữa cháy, chúng tôi đã nhận được niềm tin từ nhiều doanh nghiệp lớn nhỏ trên toàn quốc. Nếu quý khách có nhu cầu tư vấn, thi công vữa chống cháy cấu kiện công trình, hãy liên hệ ngay để được tư vấn chuyên nghiệp và tận tâm từ chúng tôi.

Hệ thống Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Nhật Phong:

– Số 105 Đường Số 3, KDC Hồng Long, TP.Thủ Đức, TP.HCM

Hotline: 02822.464.114 – 0913.089.114

Hỗ trợ: phongchaynhatphong@gmail.com

Website: phongchaynhatphong.com

Thêm bình luận

Thông tin liên hệ sẽ được giữ bí mật. Các trường bắt buộc được đánh dấu *