Huấn luyện định kỳ PCCC: Thời gian và nội dung huấn luyện

Người đưng đầu cơ sở có trách nhiệm tổ chức các lớp huấn luyện, bồi dưỡng và cập nhật kiến thức PCCC cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của mình.

Đăng Ký Tư Vấn Hỗ trợ 24/7
Đặt mua Huấn luyện định kỳ PCCC: Thời gian và nội dung huấn luyện
Huấn luyện định kỳ PCCC: Thời gian và nội dung huấn luyện
Bạn vui lòng nhập đúng số điện thoại để chúng tôi sẽ gọi tư vấn chi tiết. Xin cảm ơn!